Công ty TNHH Đan Phượng
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món Ionx TAV460

507 000 VND

Tên SP: Bộ phụ kiện 6 món
Chất liệu: Inox cao cấp TAV (Tân An Vinh)
Xuất xứ: Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao
Sản phẩm gồm:
- Kệ Kính có lan can
- Thanh vắt khăn đôi
- Vòng vắt khăn tắm
- Khay xà phòng
- Khay ly đơn
- Hộp giấy vệ sinh

 


Sản phẩm được bảo hành 5 năm

 Sản phẩm liên quan

Bộ Phụ Kiện nhà tắm 6 món Inox HS6800
Bộ Phụ Kiện nhà tắm 6 món Inox HS6800
336 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món  inox HS7800
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox HS7800
279 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M3A
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M3A
1 514 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M4A
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M4A
3 770 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M5
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M5
2 100 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M6A
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M6A
5 250 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món nhựa GT222
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món nhựa GT222
149 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món Inox 6M7
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món Inox 6M7
3 530 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox TAV 370
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox TAV 370
564 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M1A
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M1A
1 270 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M2C
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M2C
1 140 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M3C
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M3C
1 190 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M9
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món inox 6M9
4 375 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món Inox 6M8
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món Inox 6M8
4 810 000 VND
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món Inox 6M7L
Bộ phụ kiện nhà tắm 6 món Inox 6M7L
3 530 000 VND