Công ty TNHH Đan Phượng
Dây cấp nước Inox

Giá bán : 29 000 VND


Dây cấp nước Inox loại tốt

Dùng cho bàn cầu, lavabo, ...

Dây cấp 40cm giá 31000đ

Dây cấp 60cm giá 40000đ